Adatvédelmi nyilatkozat

1. A Herbatica kft. által üzemeltetett www.herbatica.hu internetes áruház vásárlója (a továbbiakban: vásárló) személyes adatainak rögzítése, székhelye: Pöstyén, Komenského 20, irányítószám 921 01 , azonosítószám 50 176 374, adószám: 2120 198 454, IČ DPH: SK2120 198 454, bejegyezve a Nagyszombati Kerületi Bíróság Cégjegyzékébe, Section Sro, ügyszám: 37096 / T, összhangban van a törvény rendelkezéseivel törvény (a továbbiakban: Törvény) 18/2018. sz., valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú általános rendelete alapján a vásárló személyes adatainak feldolgozásával (a továbbiakban: Szt.) "GDPR").

2. Az elektronikus kereskedelemre más speciális jogszabályok is vonatkoznak, mint például az elektronikus hírközlési törvény gyűjteményeiről szóló 351/2011 törvény az elektronikus kereskedelemről és a módosításokról szóló 22/2004. törvény gyűjteménye, 128/2002. törvény A fogyasztóvédelmi kérdésekben a belső piac állami ellenőrzéséről és egyes törvények módosításáról szóló törvény gyűjteménye.

3. Az e-kereskedelmi üzemeltetőt jogszabály nem kötelezi felelős személy kijelölésére.

4. Az adatkezelő személyes adatvédelmi kötelezettségei nem csak attól függnek, hogy ki az érintett (regisztrált ügyfél, potenciális ügyfél, leendő ügyfél), hanem attól, hogy az érintett személyes adatait (a továbbiakban: ügyfél) milyen célból kezelik. Az Üzemeltető mindig csak azokat a személyes adatokat kezelheti, amelyek az adott célhoz szükségesek, azaz a meghatározott cél teljesítéséhez valóban szükségesek.

5. Az Üzemeltető beszerzi és feldolgozza ügyfelei azon személyes adatait, amelyekre szüksége van:

a) megrendelés feldolgozása - név, vezetéknév, cím, tel. a megrendelő száma, e-mail címe, amely alapján az ügyfél beazonosítható vezeték- és vezetéknévvel, a cégvezető vagy egyéni vállalkozó vezeték- és vezetéknevével, azonosítószámával, áfaszámával, adószámával, a HU Cégjegyzékbe vagy a Cégjegyzékbe HU bejegyzett cég, IBAN számlaszám.

b) reklamációkezelés - név, vezetéknév, cím, tel. a megrendelő száma, e-mail címe, amely alapján az ügyfél beazonosítható vezeték- és vezetéknévvel, a cégvezető vagy egyéni vállalkozó vezeték- és vezetéknevével, azonosítószámával, áfaszámával, adószámával, a HU Cégjegyzékbe vagy a Cégjegyzékbe HU bejegyzett cég, IBAN számlaszám.

c) hírlevél terjesztés - név, vezetéknév, cím, tel. az ügyfél száma, e-mail címe, amely alapján az ügyfél névvel és vezetéknévvel azonosítható. Az e-mail címet csak akkor használja, ha az üzemeltetőnek már volt szerződéses jogviszonya egy adott ügyféllel, azaz az ügyfél korábban már vásárolt árut vagy szolgáltatást,

d) törzsvásárlói program vezetése - név, vezetéknév, cím, tel. a megrendelő száma, e-mail címe, amely alapján az ügyfél beazonosítható vezeték- és vezetéknévvel, a cégvezető vagy egyéni vállalkozó vezeték- és keresztnevével, személyi igazolvánnyal, adószámmal, áfaszámmal, a HU Cégjegyzékbe bejegyzett cég vagy a Cégjegyzékbe bejegyzett cégnév HU

e) e) értékelés publikációja - név, vezetéknév, cím, tel. az ügyfél száma, e-mail címe, amely alapján az ügyfél név- és vezetéknévvel azonosítható,

f) az e-mail cím akkor személyes adat, ha olyan adathoz kapcsolódik, amely alapján a természetes személy azonosítható - a személy név- és vezetéknevével.

g) az e-mail cím nem személyes adat, ha határozatlan idejű, nem kapcsolódik más olyan adathoz, amely egy adott természetes személy pontos azonosításához vezet.

6. Az üzemeltető kizárólag az ügyfél e-mail címét kezeli, amely alapján az ügyfél névvel és vezetéknévvel azonosítható, az ilyen e-mail cím egyben az ügyfél személyes adata is.

7. Jogosult az ügyfél személyes adatainak feldolgozására, azaz jogalapjára, amely:

a) szerződés az ügyféllel,

b) a vásárolt áruról adóbizonylatként számlát a 431/2002. sz. törvény - a számviteli törvény hatályos változatában - a jelen számviteli nyilvántartáshoz előírt valamennyi feltétellel,

c) a törzsvásárlói program, személyes adatok kezelése az ügyfél hozzájárulásával.

8. A személyes adatokat az Üzemeltető a vásárló hozzájárulásával kezeli, amelyet azok feldolgozása előtt, még a rendelés teljesítése előtt szerez meg, a <Megrendelés befejezése> gombra kattintva megerősíti, hogy hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

9. Az ügyfél megszerzett személyes adatait csak az adott cél teljesítéséhez szükséges ideig őrzi meg. Az ügyfél személyes adatai a következő célból szerezhetők be:

a) a végzés feldolgozása és a panasz esetleges kezelésének ezzel kapcsolatos célja a panasztételi időszakban, azaz 24 hónapon belül, illetve a joggyakorlás elévülési idejének, azaz 3 vagy 4 év alatt,

b) a számviteli törvény 35. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak szerinti könyvelés a hatályos változatában a 431/2002. az évet követő években, az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a számviteli nyilvántartások védve legyenek az elvesztés, ellopás, megsemmisülés vagy műszaki eszközökkel, szoftverekkel, amelyek a visszaélés, sérülés, megsemmisülés, jogosulatlan hozzáférés, jogosulatlan hozzáférés, elvesztés vagy lopás ellen is védettek.

10. Az adatkezelő által az a) pontban említett célból megszerzett személyes adatok nem használhatók fel a b), c) vagy d) pontban említett más célra. Ez azt jelenti, hogy a megrendelés feldolgozása céljából megszerzett személyes adatok nem kezelhetők automatikusan a törzsvásárlói program fenntartása érdekében anélkül, hogy az adatfelvételkor a vásárlót átláthatóan tájékoztatták volna, és az üzemeltetőnek nem lett volna erre jogalapja.

11. Hozzájárulás, mint jogalap az 5. pont c) pontjában meghatározott célra, csak olyan személyeknek szükséges hírlevél küldéséhez, akik korábban nem állnak kapcsolatban a www.herbatica.hu weboldalon található webáruházzal.

12. Ezt a hozzájárulást szabadon, egyértelműen, meghatározott célból, feltétel nélkül és egyéb információktól elkülönítve kell megadni.

13. Hírlevelek (hirdetési információk, szórólapok kizárólag elektronikus úton e-mailben) küldésével az üzemeltető

a) kapcsolatot épít ki és tart fenn az ügyfelekkel, tájékoztatja őket kedvezményekről, akciókról,

b) rendelkezik adatbázissal azon meglévő vásárlókról, akik termékeit vásárolják az ezen személyek részére történő hírlevélküldéshez, hozzájárulásuk e-mailes szórólapküldéshez nem szükséges, c) jogos érdeke alapján jogosult rendszeres hírlevél küldésére az üzemeltető, aki egyben eladó, és érdeklődik a meglévő ügyfelekkel való együttműködés iránt, áruk vagy szolgáltatások reklámozása iránt egy korábbi vásárlás után.

14. Az érintett/ügyfél személyes adataival és azok beszerzésének helyével kapcsolatos jogai a következők:

- törvény 22. §-a szerinti személyes adatainak helyesbítéséhez vagy megváltoztatásához való jog,

- törvény 23. §-a szerinti személyes adatai törlésének joga,

- joga van felvenni a kapcsolatot a Nemzeti Adatvédelmi és Infomációsszabadság Hatósággal (a továbbiakban: „Hivatal”), ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy az adatkezelő nem tesz eleget személyes adatainak kezelésével és védelmével kapcsolatos kötelezettségeit. A Hivatal országos hatáskörű államigazgatási szerv, felügyeli a jogalkalmazást, ellenőrzi a személyes adatok kezelésének jogszerűségét, és a törvény 81. §-ában foglaltaknak megfelelően egyéb tevékenységet végez. A www.herbatica.hu weboldalon található online áruház minden vásárlója részletesebb információkat talál a https://www.naih.hu/

15. Üzemeltető kötelezettségei a fogyasztói jogok jogszabály szerinti gyakorlása során:

- a téves személyes adat helyesbítésére, vagy a hiányos személyes adatok kiegészítésére a törvény 22. §-a szerint indokolatlan késedelem nélkül max. 5 naptári napon belül,

- törölje a vásárló személyes adatait, és a T. 25. §-a szerinti értesítési kötelezettségnek megfelelően a vásárló e-mail címére, ha kifejezetten kéri, haladéktalanul visszaigazoló e-mail üzenetet küld a személyes adatainak törléséről , max. naptári 5 napon belül.

16. Az üzemeltető köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat megszerezték vagy más módon kezelték,

- a reklamáció határideje, valamint a 3 éves elévülési idő az áru megrendelése óta lejárt, és a vevő más árut nem rendelt,

- az adatkezelés célja elmúlt, és az adatokra e célból már nincs szükség,

- az ügyfél visszavonja személyes adatainak hírlevél küldés céljából történő kezeléséhez adott hozzájárulását,

- törvény 27. §-a alapján az ügyfél tiltakozik személyes adatainak direkt marketing célú kezelése ellen, az üzemeltető köteles a tiltakozó ügyfél személyes adatait a továbbiakban nem kezelni, ideértve a profilalkotást, hogy azok milyen mértékben vonatkoznak direkt marketing.

17. Az ügyfél személyes adatai nem törölhetők, ha még tart a reklamációs időszak.

18. Az adatkezelő nem köteles a személyes adatokat törölni, ha azok kezelése különösen szükséges:

- számviteli és adózási kötelezettségek teljesítésére,

- közérdekű archiválás céljából (levéltári és anyakönyvi törvény szerinti archiválás)

- statisztikai célokra, ill

- jogi igények bizonyítására, érvényesítésére vagy védelmére, azaz

- reklamációt tenni.

Az üzemeltető az ügyfél személyes adatait jelen dokumentum 5. pontjában foglaltak szerint kezeli.

Az Üzemeltető az általa kezelt személyes adatokat bizalmasan kezeli, a személyes adatok kezelésének a Törvény 79. §-a szerinti befejezése után is. A www.herbatica.hu oldalon található webáruház üzemeltetője kijelenti és egyben szavatolja, hogy a vásárló által megadott személyes adatok bizalmasak, és kizárólag a vásárlóval kötött szerződés teljesítéséhez használják fel, azokat nem adjuk át. bármely harmadik félnek.

Jelen feltételek 2018.05.25-től érvényesek.

Frissítve 2021.3.12-i hatállyal.