Üzleti feltételek

 
Általános üzleti feltételek Herbatica
I.
Alapvető rendelkezések
 
1. Ezeket az általános üzleti feltételeket (a továbbiakban csak "üzleti feltételek" kiadta a:
Herbatica kft. (a továbbiakban csak "az eladó")
 
 
 
2. Ezek az üzleti feltételek szabályozzák az eladó és azon természetes személy, aki az üzleti tevékenységén kívül, mint fogyasztó, vagy az üzleti tevékenysége keretén belül (a továbbiakban csak "vevő") köti meg a vásárlási szerződést az interneten a www.herbatica.sk címen elérhető weboldalon található webes felületen keresztül  (a továbbiakban csak "internetes bolt").
3. Az üzleti feltételek rendelkezései a vásárlási szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A vásárlási szerződésben szereplő eltérő megállapodás elsőbbséget élvez az üzleti feltételek rendelkezéseivel szemben.
4. Ezen üzleti feltételek és a vásárlási szerződés szlovák nyelven köttetnek meg.
 
 
II.
Áru- és árinformációk
 
1. Az árukra vonatkozó információk, beleértve az egyes árucikkek árait és főbb jellemzőit, az egyes árucikkek mellett szerepelnek az internetes bolt katalógusában. Az áruk árai a hozzáadottérték-adót, az összes kapcsolódó díjat és az áruk visszaküldésének költségeit is tartalmazzák, ha ezeket az árukat a szokásos postai úton nem lehet visszaküldeni. A termékárak mindaddig érvényben maradnak, amíg az internetes boltban megjelennek. Ez a rendelkezés nem zárja ki a vásárlási szerződés egyedi feltételek melletti tárgyalását.
2. Az internetes bolt katalógusában szereplő áruk bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles ezen árukra vonatkozó vásárlási szerződést kötni.
3. Az internetes boltban közzétettük a csomagolással és a szállítással kapcsolatos költségeket.  Az internetes boltban szereplő áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak akkor érvényesek, ha az árut a Magyar Köztársaság területén szállítják.
4. Az áruk vételárára vonatkozó engedményeket nem lehet egymással kombinálni, ha csak az eladó a vevővel nem egyezik meg másként.
 
III.
Megrendelés és a vásárlási szerződés megkötése
 
1. A vevőnek a távközlési eszközök használatával kapcsolatban felmerülő költségeit (az internetkapcsolat költségeit, a telefonhívások költségeit) a vevő viseli. Ezek a költségek nem különböznek az alapárfolyamtól.
2. A vevő a megrendelést az alábbi módokon végzi el:
 
az ügyfélfiókján keresztül, ha korábban már regisztrált az internetes boltban,
a megrendelési űrlap kitöltésével regisztráció nélkül.
 
3. A megrendelés leadásakor a vevő kiválasztja az árut, a darabszámot, a fizetési módot és a szállítási módot.
4. A megrendelés elküldése előtt a vevő ellenőrizheti és megváltoztathatja a megrendelésben megadott adatokat. A megrendelést a vevő az eladónak a "Megrendelés" gombra kattintva küldi el. A megrendelésben szereplő adatokat az eladó helyesnek veszi. A megrendelés érvényességének feltétele, hogy a vevő kitöltse az összes kötelező adatot a megrendelőlapon, és megerősítse, hogy megismerkedett ezekkel az üzleti feltételekkel.
5. A megrendelés kézhezvétele után az eladó késedelem nélkül elküldi a vevőnek a megrendelés átvételéről szóló visszaigazolást a vevő által a megrendelésben megadott e-mail címre. Ez a visszaigazolás automatikus, és nem minősül szerződéskötésnek. A visszaigazolás melléklete az eladó aktuális üzleti feltételei. A vásárlási szerződés csak a megrendelés eladó általi elfogadásával köttetik meg. A megrendelés elfogadásáról szóló értesítést a vevő e-mail címére küldjük. / A megrendelés kézhezvétele után az eladó késedelem nélkül elküldi a vevőnek a megrendelés átvételéről szóló visszaigazolást a vevő által a megrendelésben megadott e-mail címre. Ez a visszaigazolás szerződéskötésnek minősül. A visszaigazolás melléklete az eladó aktuális üzleti feltételei. Az eladónak a vevő e-mail címére elküldött visszaigazolásával a vásárlási szerződés megkötöttnek minősül.
6. Ha a megrendelésben meghatározott követelmények valamelyikét az eladó nem tudja teljesíteni, megváltoztatott ajánlatot küld a vevőnek az e-mail címére. A megváltoztatott ajánlat új vásárlási szerződés-tervezetnek minősül és ebben az esetben a vásárlási szerződés a vevőnek ezen ajánlat elfogadásáról szóló, az eladó ebben az üzleti feltételekben feltüntetett e-mail címére elküldött visszaigazolásával köttetik meg.
7. Az eladó által elfogadott összes megrendelés kötelező érvényű. A vevő visszavonhatja a megrendelést, amíg értesítést nem kap az eladótól a megrendelés elfogadásáról. A vevő visszavonhatja a megrendelést telefonon, az eladó telefonszámán vagy e-mailben elküldheti az eladó e-mail címére, mindkettőt feltüntettük a jelen üzleti feltételekben.
8. Abban az esetben, ha az eladó részéről az áru ára tekintetében az internetes boltban vagy a megrendelés során nyilvánvaló technikai hiba lépett fel, az eladó nem köteles a vevőnek ezt az árut a nyilvánvalóan hibás áron eladni. Az eladó haladéktalanul tájékoztatja a vásárlót a hibáról, és elküld a vevőnek egy módosított ajánlatot az e-mail címére. A modosított ajánlat új vásárlási szerzõdés-tervezetnek minõsül, és a vásárlási szerződés ebben az esetben a vevő általi elfogadásnak az eladó e-mail címére elküldött visszaigazolásával köttetik meg. 
IV.
Ügyfélfiók
 
1. A vevő által az internetes boltban végrehajtott regisztráció alapján a vevő beléphet a saját ügyfélfiókjába. Ügyfélfiókjából a vevő megrendelheti az árut. A vevő megrendelheti az árut regisztrálás nélkül is.  
2. Ügyfélfiókba történő regisztráció és áru megrendelése során a vevő köteles minden adatot helyesen és igazságosan megadni. A felhasználói fiókban feltüntetett adatokat bármilyen változás esetén köteles a vevő frissíteni. A vevő által az ügyfélfiókban´és az áru megrendelésénél megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.
3. Az ügyfélfiókhoz való hozzáférést a felhasználónév és a jelszó biztosítja. A vevő köteles betartani a titoktartást az ügyfélfiók hozzáféréséhez szükséges információk tekintetében. Az eladó nem vállal felelősséget az ügyfélfiók harmadik fél általi bármilyen visszaélésért.
4. A vevő nem jogosult arra, hogy harmadik fél számára engedélyezze az ügyfélfiók használatát.
5. Az eladó megszüntetheti a felhasználói fiókot, különösen abban az esetben, ha a vevő hosszabb ideig nem használja felhasználói fiókját, vagy ha a vevő megsérti a vásárlási szerződésből és a jelen üzleti feltételekből eredő kötelességeit.
6. A vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem áll rendelkezésre folyamatosan, különösen az eladó hardver- és szoftverfelszerelésének szükséges karbantartása tekintetében, esetleg a harmadik felek hardver- és szoftverfelszerelésének szükséges karbantartása tekintetében.
V.
Fizetési feltételek és az áru szállítása
 
1. A vevő a vásárlási szerződés alapján az áru árát és az áruk szállításával kapcsolatos költségeket a következő módon fizeti meg:
 
készpénz nélküli átutalással az eladó bankszámlájára: SK2809000000005109113271, a számlát vezeti: Slovenská sporiteľňa, a.s.
készpénz nélkül fizetési kártyával 
készpénz nélküli átutalással az eladó számlájára a GoPay fizetési kapun keresztül
utánvéttel készpénzben az áru átvételénél
 
2. A vételárral együtt a vevő köteles az eladónak az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeit a szerződéses összegben megfizetni. Hacsak a fentiekben másképp nincs kifejezetten feltüntetve, a továbbiakban a vételár magában foglalja az áru szállításával kapcsolatos költségeket is.
3. Készpénzfizetés esetén a vételárat az áru átvételekor kell megfizetni. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár a vételi szerződés megkötésétől számított 4 napon belül fizetendő.
4. Fizetési kapun keresztül történő fizetés esetén a vevő az adott elektronikus fizetési szolgáltató utasításainak megfelelően jár el.
5. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevőnek a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, ha a megfelelő összeget jóváírják az eladó bankszámláján.
6. Az eladó a vevőtől nem igényel előleget vagy egyéb hasonló fizetést. A vételár kifizetése a szállítás előtt nem jelent előleget.
7. A jövedelmi nyilvántartásról szóló törvény szerint az eladónak nyugtát kell kiállítania a vevő számára. Ugyanakkor a beérkezett bevételeket az adó adminisztrátornak kell bejelentenie online, technikai kikapcsolás esetén legkésőbb 48 órán belül.
8. Az árut a vevő részére a következő módokon szállítjuk:
 
a vevő által a megrendelésben megadott címre
átvevőhelyeken keresztül, a vevő által megjelölt átvevőhely címére
személyes átvétellel az eladó telephelyén.
 
 
9. A szállítási módot a vevő a megrendelés során választja ki.
10. Az áru szállításának költsége az áru elküldésének és átvételének módjától függően a vevő megrendelésében és a megrendelésnek az eladó általi visszaigazolásában található. Ha a szállítási módban a vevő külön kérésére állapodnak meg, a vevő viseli az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos kockázatot és lehetséges további költségeket.
11. Ha az eladó köteles az árut a vásárlási szerzõdés szerint a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre szállíttatni, akkor a vevõ köteles az árut a kiszállításkor átvenni. Abban az esetben, ha a vevő oldalán történt okból szükséges az árut ismételten kiszállítani, vagy más módon, mint ahogy az a megrendelésben szerepelt, a vevő köteles viselni az áru ismételt szállításával vagy a más módon történt szállítással járó költségeket.
12. Az áru átvételekor a szállítótól a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíteni a szállítót. A csomagolásnak a szállítmányba való jogosulatlan behatolásra utaló megsértése esetén a vevőnek nem kell a szállítmányt átvenni a szállítótól.
13. Az eladó kiállít a vevőnek egy adószámlát. Az adószámlát a szállított áruhoz mellékelik.
14. A vevő az áru tulajdonjogát az áru teljes vételárának megfizetésével szerzi meg, beleértve a szállítási költségeket is, leghamarabb azonban az áru átvételekor. A véletlen veszteség, az áru károsodásának vagy megsemmisülésének felelőssége a vevőre az áru átvételének pillanatában hárul, vagy abban a pillanatban, amikor a vevő köteles volt átvenni az árut, de a vásárlási szerződéssel ellentétben ezt nem tette meg.
 
VI.
A szerződéstől való elállás
 
1. Annak a vevőnek, aki üzleti tevékenységén kívül kötött szerződést, mint fogyasztó, jogában áll indoklás nélkül is elállni a vételi szerződéstől.
2. Az elállási határidő 14 nap
 
az áru átvételének napjától számítva,
az áruk utolsó szállításának napjától számítva, ha a szerződés tárgya többféle áru vagy több rész szállítása
az áruk első szállításának napjától számítva, ha a szerződés tárgya rendszeres ismételt áruszállítás.
 
3. A vevő nem állhat el a vásárlási szerződéstől többek között:
 
a szolgáltatások nyújtásánál, ha az elállási időszak lejártát megelőzően kifejezetten az ő hozzájárulásával teljesültek, és az eladó a szerződés megkötése előtt ismertette a vevővel, hogy ebben az esetben nincs joga a szerződéstől való elállásra és ha a szolgáltatást teljes mértékben teljesítették,
az áruk vagy szolgáltatások szállításánál, amelyeknek az ára függ a pénzpiaci ingadozásoktól, függetlenül az eladó akaratától és ami megtörténhet az elállási időszak alatt,
az alkoholtartalmú italok szállításánál, amelyeknek árában a szerződés megkötésekor állapodtak meg, amelyeket csak harminc nap eltelte után szállítanak és amelyeknek az ára az eladó akaratától független piaci ingadozásoktól függ,
a vevő kívánsága szerint módosított áruk szállításánál, méretre gyártott áru vagy kifejezetten egy vásárlónak szánt áru szállításánál,
olyan áru szállításánál, amely gyorsan romlik, valamint olyan áruk szállításánál, amelyeket jellegüknél fogva visszaválthatatlanul összekevertek más áruval a szállítás után,
az áru zárt csomagolásban történő szállításánál, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmas a visszavételre és amelynek a védőcsomagolása megsérült,
a hangfelvételek, képfelvételek, kép-hangfelvételek, könyvek vagy számítógépes szoftverek szállításánál, ha azokat védőcsomagolásban értékesítették, és a vevő ezt kicsomagolta,
újságok, folyóiratok vagy időszaki lapok szállításánál, kivéve az előfizetési megállapodás alapján történő értékesítést és az olyan könyvek értékesítését, amelyek nem védőcsomagolásban vannak,
az információhordozón kívüli elektronikus tartalom szállításánál, ha az ellátást a vevő kifejezett hozzájárulásával kezdték és a vevő kijelentette, hogy megfelelően értesítették arról, hogy az ilyen beleegyezését kifejezve elveszti a szerződéstől való elállási jogát,
a Tt. 102/2014 számú, a fogyasztó védelméről szóló módosított törvény az áruk értékesítésénél vagy a szolgáltatások nyújtásánál távollévők közötti szerződés alapján vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján 7.§ 6. bekezdésében említett egyéb esetekben
 
4. Az elállási határidőnek való megfelelés érdekében a vevőnek az elállási határidőn belül el kell küldeni a szerződéstől való elállási nyilatkozatot.
5. A vevő a vásárlási szerződéstől való elállás céljára felhasználhatja az eladó által kínált minta visszavonási űrlapot. A vevő a vásárlási szerződéstől való elállási nyilatkozatot az eladó e-mail címére vagy a jelen üzleti feltételekben szereplő kézbesítési címre küldi el. Az eladó késedelem nélkül igazolja a nyilatkozat átvételét.
6. Az a vevő, aki elállt a szerződéstől, köteles az elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az árut az eladónak. A vevő viseli az áru eladónak való visszaküldésével kapcsolatos költségeket, még abban az esetben is, ha az árut jellegénél fogva nem lehet a szokásos postai úton visszaküldeni.   
7. Ha a vevő eláll a szerződéstől, az eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszaszolgáltatni az összes pénzeszközt, amit tőle kapott, beleértve a szállítási költségeket is, mégpedig ugyanolyan módon, ahogyan kapta. Az eladó csak akkor adja vissza a vevőnek a tőle kapott pénzt más módon, ha ezzel a vevő egyetért, és nem keletkezik belőle semmilyen többletköltsége.
8. Ha a vevő az áru szállításának az eladó által kínált nem a legolcsóbb módját választja, az eladó a vevőnek az általa kínált legolcsóbb szállítási módnak megfelelő szállítási költséget téríti vissza. 
9. Ha a vevő eláll a vásárlási szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzeszközöket visszaszolgáltatni a vevőnek addig, míg a vevő át nem adja az árut, vagy igazolja, hogy az árut az eladónak elküldte.
10. A vevőnek az árut vissza kell adnia az eladónak sértetlenül, használatlanul és szennyezetlenül, és lehetőség szerint az eredeti csomagolásban. Az árukon felmerülő károk megtérítésére vonatkozó igényét az eladó egyoldalúan jogosult leszámítani a vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó igényével szemben.
11. Az eladó jogosult elállni a vásárlási szerződéstől készlethiány, az áru elérhetetlensége miatt, vagy ha az áruk gyártója, importőre vagy beszállítója megszakította az áruk előállítását vagy behozatalát. Az eladó azonnal értesíti a vevőt a megrendelésben megadott e-mail címen és a vásárlási szerződéstől való elállásról szóló értesítéstől számított 14 napon belül visszatéríti az összes pénzeszközt, amelyet a vevőtől a szerződés alapján átvett, beleértve a szállítási költségeket is, mégpedig ugyanolyan módon, ahogy azokat a vevőtől kapta, esetleg a vevő által meghatározott módon. 
 
VII.
A hibás teljesítésből kifolyó jogok
 
1. Az eladó felelősséget vállal a vevő felé, hogy az áru átvételkor nem hibás. Különösen felelősséget vállal az eladó a vevő felé, hogy abban az időben, amikor a vevő az árut átvette:
 
az árunak olyan tulajdonságai vannak, amiben a felek megegyeztek, és ha a megegyezés hiányzik, akkor olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket az eladó vagy a gyártó leírt vagy amelyekre a vevő az áruk jellegére való tekintettel és az eladó reklámozására alapján számít,
az áru alkalmas arra a célra, amelyre az eladó azt hirdeti, vagy amelyhez az ilyen típusú árut rendszerint használnak,
az áru megfelel a minőségnek, a jóváhagyott mintának vagy az elképzelésnek, ha a minőséget vagy a kiszerelést a megállapított minta vagy eredeti szerint határozták meg,
az áru a megfelelő mennyiségben vagy súlyban van, és
az áru megfelel a jogszabályi követelményeknek.
 
2. Ha az áru vevő általi kézhezvételétől számított hat hónapon belül meghibásodik, úgy tekintjük, hogy az áru az átvétel időpontjában is hibás volt. A vevő jogosult a fogyasztási cikkeken felmerülő hibás teljesítésből kifolyó jogot igénybe venni a kézhezvételtől számított huszonnégy hónapon belül. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az olyan alacsonyabb áron értékesített árukra, amelyeknél alacsonyabb árat állapítottak meg, az áruk szokásos használatából eredő kopása, a használt árunál a használat vagy kopás mértékének megfelelő hiba esetén, amellyel az áru a vevő általi átvételkor rendelkezett, vagy pedig ez az áru természetéből adódott. 
3. Hiba felmerülése esetén a vevő reklamációt nyújthat be az eladónak és kérheti:
 
ha olyan hibáról van szó, amely eltávolítható:
az áru hibájának ingyenes eltávolítását,
az áru cseréjét új árura,
ha olyan hibáról van szó, amely nem eltávolítható:
megfelelő árengedményt a vételárból,
a szerződéstől való elállást.
 
4. A vevő jogosult a szerződéstől való elállásra,
 
ha az árunak olyan hibája van, amelyet nem lehet kiküszöbölni, és amely megakadályozza, hogy a dolgot rendeltetésének megfelelően használják, mint a hibátlant
ha nem tudja megfelelően használni az árut a javítás után ismételt hiba vagy hibák miatt,
ha nem tudja megfelelően használni az árut az áru több hibája miatt
 
5. Az eladó köteles panaszt elfogadni bármelyik olyan létesítményben, ahol a panaszt elfogadhatják, esetleg akár a cég székhelyén is. A fogyasztó a panaszt az eladó által kijelölt személynél is igénybe veheti. Ha a fogyasztó panaszát az eladó által kijelölt személy intézi, ez csak a megjavított áru átadását intézheti, különben az igényt az eladónak továbbítja intézésre. Az eladó köteles a vevőnek írásban megerősítést adni arról, hogy a vevő mikor élt a jogával, mi az panasz tartalma és a vevő a reklamáció megoldásának milyen módját kéri, valamint megerősítést adni a reklamáció rendezésének dátumáról és módjáról, beleértve a javítás végrehajtásának megerősítését és a javítás időtartamát, esetleg a panasz elutasításának írásos indokait.   
6. Ha a fogyasztó reklamációt alkalmaz, az eladó vagy a meghatalmazott alkalmazottja vagy a megbízott személy köteles tájékoztatni a fogyasztót a hibás teljesítésből eredő jogairól. A fogyasztó azon döntése alapján, amely szerint a hibás teljesítésből eredő jogait alkalmazza, az eladónak vagy felhatalmazottjának vagy a kijelölt személyének haladéktalanul meg kell határoznia a követeléskezelés módját, összetett esetekben legkésőbb a reklamáció alkalmazásának napjától számított három munkanapon belül, indokolt esetben, különösen akkor, ha az áruk állapotának komplex műszaki értékelése szükséges, legkésőbb a reklamáció alkalmazásának napjától számított 30 napon belül. A követelés kezelése módjának meghatározása után a panaszt, beleértve a hiba eltávolítását, mindjárt intézni kell, viszont indokolt esetekben a panasz később is kezelhető. Azonban a panasz kezelése, beleértve a hiba eltávolítását is, nem tarthat tovább 30 napnál a panasz alkalmazásának napjától. Ennek az időszaknak a lejárata jelentős szerződésszegésnek minősül, és a vevőnek jogában áll elállni a vásárlási szerződéstől, vagy jogot szerez arra, hogy új árura cserélje az árut. A reklamáció alkalmazásának pillanata az a pillanat, amikor a vevő akaratának kifejezése (a hibás teljesítés jogának alkalmazása) eljut az eladóhoz.   
7. Az eladó legkésőbb a reklamáció alkalmazásának napjától számított 30 napon belül írásban tájékoztatja a vevőt a reklamáció kimeneteléről.
8. A vevő a hibás teljesítési jog alkalmazására nem jogosult abban az esetben, ha a vevő az áru átvétele előtt tudta, hogy az áru hibás volt, vagy ha a vevő maga okozta a hibát.
9. Jogos reklamáció esetén a vevő jogosult a reklamációval kapcsolatban felmerült költségek visszatérítésére. Ezt a jogot a vevő az eladónál a garanciaidő lejárta után egy hónapon belül követelheti.
10. A reklamáció módjának és intézésének megválasztása - ha több lehetőség van - a vevőt illeti.
11. A szerződő felek jogait és kötelezettségeit a hibás teljesítés jogaira vonatkozóan a Tt. 40/1964 számú törvény, A módosított Polgári Törvénykönyv 499-510 §, 596-600 § és a 619-627 §, valamint a Tt. 250/2007 számú, A fogyasztóvédelemről szóló törvény módosított formájában szabályozza. 
VIII.
Kézbesítés
 
1. A szerződő felek az összes írásos levelezést kölcsönösen elektronikus úton elküldhetik egymásnak.
2. A vevő az eladónak a jelen üzleti feltételekben megadott e-mail címre továbbítja a levelezést. Az eladó az ügyfélfiókban vagy a megrendelésben megadott e-mail címre továbbítja a vevőnek a levelezést.
 
IX.
A peren kívüli vitarendezés
 
1. A fogyasztónak jogában áll az eladóhoz fordulni jogorvoslati kérelemmel, ha nem elégedett azzal, ahogy az eladó intézte a reklamációját, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette jogait. A fogyasztónak joga van arra, hogy javaslatot tegyen egy alternatív (peren kívüli) vitarendezésre egy alternatív vitarendezési szervezetnél, ha az eladó az előző mondat szerinti kérésre elutasítással válaszolt, vagy nem válaszolt rá az elküldés napjától számított 30 napon belül. Ez nem sérti a fogyasztónak a bírósághoz való benyújtására való lehetőségét.
2. A vásárlási szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére illetékes a Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzés, székhelye: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, közösségi adószám: 17 331 927, amely a fenti célból elérhető a Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzés, Központi Felügyelőség, Nemzetközi Kapcsolatok és az Alternatív Vitarendezési Osztály, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, vagy elektronikus úton az ars@soi.sk vagy a @soi.sk címen. Internetcím: https://www.soi.sk/. Az online vitarendezési platform a http://ec.europa.eu/consumers/odr címen felhasználható az eladó és a vevő közötti vitás ügyek megoldására.
3. Európai Fogyasztói Központ Szlovák Köztársaság, székhelye Mlynské nivy 44 /a, 827 15 Bratislava, Internetcím: http://esc-sr.sk/ a kapcsolattartó pont az Európai Parlament és Tanács (EU) 2013. május 21-i 524/2013 számú Rendeletének alapján, az online fogyasztói viták rendezéséről és a 2006/2004 / EK rendelet módosításáról, és a 2009/22 / EK irányelv (fogyasztói vitarendezési rendelet online) alapján.
4. Az eladó jogosult az áru kereskedelmi engedéllyel történő értékesítésére. A kereskedelmi ellenőrzést az illetékes Járási Hivatal Kereskedelmi Ellenőrzési Osztálya végzi saját hatáskörében. A Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzés korlátozott mértékben, egyebek mellett felügyeli a Tt. 250/2007 számú törvény, A fogyasztóvédelemről szóló törvény módosított formájában betartását
X.
Záró rendelkezések
 
1. Az eladó és a vevő közötti összes megállapodást a Szlovák Köztársaság jogrendje szabályozza. Ha a vásárlási szerződés által létrehozott kapcsolat nemzetközi elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatot a Szlovák Köztársaság jogrendje szabályozza. Ez nem sérti a fogyasztó jogát az általánosan kötelező jogszabályok szerint.
2. Az eladót nem kötik a vevőkkel kapcsolatos magatartási kódexek, a Tt. 250/2007 számú, A fogyasztóvédelemről szóló törvény módosított formája értelmében.
3. Az eladó weboldalára vonatkozó minden jog, különösen a tartalomra vonatkozó szerzői jogok, beleértve az oldalak, fotók, filmek, grafikák, védjegyek, logók és egyéb tartalmak és elemek elrendezését az eladóra tartozik. Tilos másolni, módosítani vagy más módon használni a weboldalt vagy annak részét az eladó beleegyezése nélkül.
4. Az eladó nem vállal felelősséget az olyan hibákért, amelyek a harmadik fél által az internetes boltba történő beavatkozás eredményeképpen keletkeznek, vagy használatának következtében a rendeltetésszerű használatával ellentétesek. A vevő nem használhat olyan eljárásokat, amelyek az internetes bolt használatakor negatívan befolyásolhatják működését és nem folytathat olyan tevékenységet, amely lehetővé tenné számára vagy harmadik fél számára a szoftver vagy az internetes bolt egyéb elemei jogtalan manipulálását vagy helytelen használatát és az internetes boltot, elemeit vagy szoftverét olyan módon használja fel, amely ellentétes lenne annak céljaival.
5. A vásárlási szerződést, beleértve az üzleti feltételeket is, az eladó elektronikus formában archiválja, és nyilvánosan nem elérhető.
6. Az üzleti feltételeket az eladó módosíthatja vagy megváltoztathatja. Ez a rendelkezés nem sérti az üzleti feltételek korábbi változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.
7. Az üzleti feltételek melléklete a szerződéstől való elállási mintanyomtatvány.
 
 

A jelen üzleti feltételek 2018. május 24-től hatályosak

Komenského 20

Piešťany 92101

Szlovákia

Közösségi adószám: 50 176 374

Adószám: 2120 198 454

EU adószám: SK 2120 198 454

tel.: +3616900436

email: szia@herbatica.hu